Associacions d'amics dels orgues

Arreu de Catalunya, s’han creat associacions al voltant dels orgues que la seva missió principal és la conservació de l’instrument i la difusió de la música per a orgue. Es llisten a continuació les associacions inscrites a la Guia d’Entitats de la Generalitat de Catalunya.

Associacions:

Altres entitats relacionades amb l’orgue a Catalunya: